ANBI GEGEVENS

 

NAAM:                        EHBO VERENIGING LUCAS VINKEVEEN

 

RSIN/Fiscaalnr.:        816588132

KvK-nummer:            40479539

Activiteiten:               SBI-code: 86923 – Preventieve gezondheidszorg

 

CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres:              Pijlstaartlaan 1a, 3645 GR VINKEVEEN

Postadres:                  Tienboerenweg 24/A, 3641 RA MIJDRECHT

Telefoonnummer:       0297 – 564191

E-mailadres:               ehbolucas@casema.nl

Website:                      https://ehbolucasvinkeveen.nl

 

DOELSTELLING

Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

BELEIDSPLAN

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevallenpreventie; het organiseren van Reanimatie/AED opleidingen;
  • het organiseren van herhalingslessen voor het geldig houden van het EHBO- diploma en het diploma Reanimatie/AED ; Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van Lotusslachtoffers.
  • dienstverlening bij verenigingen en instanties in de omgeving;
  • een doelgerichte propaganda;
  • het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, opleidingen, vrijwillige bijdragen en overige baten. De besteding van de geldmiddelen komen bijna geheel ten goede aan het realiseren van de doelstelling en beleidsplan.

BELONINGSBELEID

De vereniging heeft geen personen in loondienst.  Bestuurders mogen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.  Andere geldelijke vergoedingen geschiedt binnen het door de belastingdienst opgestelde vrijwilligersvergoedingen.

 

 

 

VERSLAG ACTIVITEITEN

De EHBO-vereniging heeft bij diverse evenementen geassisteerd o.a.:  Hertha, Shantyfestival, Bosdijkloop, PK Sport, Rap en Ruig, Avondvierdaagse. De vervolglessen zijn goed bezocht, die inspirerend en leerzaam waren.

Het aantal niet-EHBO’ers die hun reanimatie/AED aantekening via Lucas geldig hebben gehouden ligt op 120 personen. Het ledenaantal op 1 september 2019 bedraagt 110 personen. De vereniging kan over 7 Lotusslachtoffers beschikken.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Staat van baten en lasten en toelichting

 

 

 

 

Op zoek naar EHBO ondersteuning?

06 - 40213571